Đội nhóm Bydzyne
Việt nam
Cộng đồng DSG
Đến sẽ giầu...

Văn Phòng VN
203 Nguyễn Huy tưởng - Thanh Xuân - HN
VP tại HCM - 192 Nguyễn Công Trứ Quận 1
VP tại Đà nẵng - Số 48 Nguyễn Đức Cảnh - Hải Châu - Đà nẵng
Hotline: 0987732228 
www.bydzynevietnam.com
Email: bydzynevietnam.com@gmail.com

Cộng đồng DSG . Đến sẽ giầu ---> Đây

Nhóm chát Zalo---> Đăng ký tại đây

Đăng ký vào hệ thống

Đào tạo Bydzyne --> 
Đây

Đăng ký 

Đăng ký